Forums

 Arbeidsoppgaver

 

• bidra til å ivareta og vidareutvikle ei viktig merkevare og eit godt arbeidsmiljø

• leie dagleg verksemd i samsvar med selskapsavtale og budsjett

• arbeide målretta mot vedtekne mål, rapportere til styre

• leie prosessar for kontinuerleg forbetringsarbeid

• overordna budsjettarbeid

• samhandle med kommunane om utvikling av gode løysingar

• overordna ansvar for oppfylgjing av HMS arbeid

• ivareta og vidareutvikle den enkelte og organisasjonen sett under eitt

• det er utarbeidd stillingsinstruks for stilling

 

Kvalifikasjoner

 

• høgare utdanning, inkludert leiarkompetanse.

• noko kjennskap til offentleg sektor.

• leiarkompetanse er viktigast, me er åpne for ulik type fagleg bakgrunn.

• du må kunne kommunisere på norsk skriftleg og munnleg.

• skriftleg nynorsk er eit krav. Engelskkunnskapar er nyttig.

 

Utdanningsnivå

 

• Høyskole / Universitet

 

Personlige egenskaper

 

• relasjonsorientert og evne til å motivere

• oppgåve- og løysingsorientert

• strategisk, handlingsorientert med høg sjølvdisiplin

• evne til å handtere mange og komplekse oppgåver samtidig

• gode samarbeidsevner

• positivitet og godt humør kjem alltid godt med!

 

Vi tilbyr

 

• sentral rolle i utvikling av ein miljøvenleg og framtidsretta region

• stor mogelegheit for å påverke eigen arbeidssituasjon

• ein spennande jobb innan miljø og ressursforvaltning

• gode vilkår

• arbeidsstad i ein vakker del av landet vårt, trygge omgjevnader der det ligg godt tilrette for allsidige aktivitetar, samhandling og utvikling i arbeid og fritid

 

gjelder her: http://service.joberate.com/redirect/url/fc911069-c5de-6cfe-f596-ecb4231...